Jaarrekening en publicatiestukken

We zijn nauw bij uw bedrijf betrokken. Voor het samenstellen van uw jaarrekeningen en publicatiestukken hoeven we u daarom nauwelijks lastig te vallen. We maken ze vaak zonder dat u erg in heeft. Uiteraard bespreken we het eindresultaat met u en lichten we waar nodig toe.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een financieel beeld van uw onderneming en laat zien hoe succesvol de bedrijfsvoering in het afgelopen jaar is geweest. Het is echter een jaarlijkse momentopname. Wij vinden het belangrijk om ook in het lopende jaar regelmatig uw cijfers te bespreken. U kunt dan tijdig bijsturen waar dat nodig is. Het is de basis voor alert en actief ondernemerschap.
De jaarrekening omvat een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Instanties als banken en leveranciers hechten veel waarde aan een jaarrekening die door een onafhankelijke accountant zoals Hoenderdos is opgesteld. Uw bedrijf staat daarmee bovendien extra sterk in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een aanvraag van een financiering of in het geval van een overname.

B.V. kent publicatieverplichting jaarrekening

Elke B.V. is verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Deze maken wij graag voor u op, inclusief een digitaal publicatierapport. Vervolgens deponeren wij deze bij de Kamer van Koophandel. U heeft daar verder geen omkijken naar.

Jaarrekening en controleverklaring

Heeft u een B.V. met meer dan 50 werknemers? Met een omzet van meer dan 12 miljoen? Een saldo aan activa van meer dan 6 miljoen? Als u twee vragen met ja beantwoordt, dan is uw ‘middelgrote’ BV verplicht tot een extra uitgebreid publicatierapport van de jaarrekening, inclusief een controleverklaring. Wij verzorgen dat graag voor u, in nauwe samenwerking met de vast aan ons gelieerde registeraccountant. Voor ‘kleine’ B.V.’s is een beperkte balans met toelichting voldoende.

NBA regelgeving altijd leidend

De door de NBA oplegde regelgeving is bij ons in alles leidend. Dat garandeert u deskundige, digitale rapportages.