Accountantsverklaring

Als bestuurder van een rechtspersoon hebt u in bepaalde gevallen een accountantsverklaring nodig, bijvoorbeeld bij uw jaarrekening, maar mogelijk ook een (aan) Assurance (verwante) verklaring “verzekerd belang” of een “subsidieverklaring”. Onze certificerende accountants helpen u daaraan.
In ieder geval hoort bij iedere jaarrekening een accountantsverklaring. Afhankelijk van de grootte en omzet dan wel de behoefte van uw bedrijf is dat een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of controleverklaring. Onze certificerende accountants dan wel met ons kantoor samenwerkende accountants zijn bevoegd om deze verklaringen af te geven. Zij werken nauwgezet volgens de regelgeving van de NBA en worden daar door het NBA ook elke zes jaar op getoetst. De cijfers van uw onderneming worden nauwkeurig samengesteld, op basis van een volledig digitaal opgebouwd dossier.

Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring bevestigt en bewijst dat wij als accountant u hebben geholpen bij de samenstelling van een financieel rapport (bijvoorbeeld de jaarrekening). Voor het afgeven van een samenstellingsverklaring zetten wij een volledig digitaal dossier op. Wij stellen de jaarrekening samen en voeren ook meerdere toetsende werkzaamheden uit die wij digitaal vastleggen. Het resultaat is een jaarrekening en een compleet digitaal dossier dat is samengesteld in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’.

Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring bewijst dat wij als accountant een bepaald financieel rapport (bijvoorbeeld een jaarrekening) hebben beoordeeld. Wij kunnen deze verklaring afgeven wanneer een samenstellingsverklaring niet voldoende is. Met een extra uitgebreide analyse en aanvullende toetsende werkzaamheden, die in het digitale dossier worden vastgelegd, geven we vervolgens een oordeel over een jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid.

Controleverklaring

De controleverklaring toont aan dat wij als accountant een wettelijke controle of audit hebben uitgevoerd met betrekking tot een bepaald financieel rapport (bijvoorbeeld uw jaarrekening). Voor grotere bedrijven en bedrijven die veel overheidssubsidie ontvangen is een controleverklaring verplicht. Bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de onderneming. In de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel. Dit doet hij voor gebruikers van de jaarrekening, zoals aandeelhouders, leveranciers en banken, die op basis hiervan beslissingen nemen. Een dergelijke controle laten wij uitvoeren door een aan ons vast gelieerde registeraccountant. Deze verricht de controlewerkzaamheden onder andere op basis van de ons samengestelde jaarrekening en het door ons samengestelde dossier.