Financiële planning en advies

Voor veel ondernemers is het banksaldo een belangrijke graadmeter. Toch is dat vaak een momentopname. Daarom gaan wij graag periodiek even met u om de tafel om uw financiële planning door te nemen.  Dat leidt vaak tot meer inzicht en betere ondernemersbesluiten.

Ook bestaande en toekomstige oudedagsvoorzieningen van particulieren kunnen in een financiële planning tot noodzakelijke inzichten leiden ten aanzien van de financiële (on)mogelijkheden na pensionering of verkoop bedrijf. Wij kunnen u helpen deze mogelijkheden in kaart te brengen.