Rentevoordeel personeelslening wordt geschrapt

Een werknemer kan bij zijn werkgever een personeelslening aangaan ten behoeve van de eigen woning. De lening wordt dan gebruikt voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Dit komt veel voor bij bankmedewerkers maar ook bij werknemers die niet bij een bank werken. Het aardige van deze personeelslening is dat het rentepercentage lager is dan voor een willekeurige derde die de rente marktconform berekend krijgt. In de huidige werkkostenregeling wordt dit rentevoordeel niet belast. Dit rentevoordeel valt namelijk onder de zgn. nihilwaardering. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wijziging dat dit rentevoordeel per 1 januari 2016 belast wordt – als loon – bij de werknemer zelf. Het momenteel onbelaste rentevoordeel wordt dus uit de werkkostenregeling weggenomen. Indien de Eerste Kamer hiermee ook instemt, is dit voordeel vanaf volgend jaar dus belast bij de werknemer. De verwachting is dat hiermee wordt ingestemd.

Maaltijden in bedrijfskantine

Maaltijden die geserveerd worden in een bedrijfskantine hebben worden voor de loonbelasting genormeerd op een waarde van € 3,20. Dit normbedrag geldt voor een ontbijt, lunch en diner. De maaltijd wordt gebruikt in de bedrijfskantine of in soortgelijke ruimte waar het werk wordt gedaan.

Het bedrag van € 3,20, minus de eigen bijdrage, van de werknemers wordt aangemerkt als loon. Voor de werkkostenregeling kunt u dit verschil ook aanmerken als eindheffingsloon. Voordeel hiervan is dat u niet per medewerker hoeft te administreren. Als nadeel zou genoemd kunnen worden dat dit bedrag dan in de vrije ruimte terecht komt en deze vrije ruimte voor andere zaken (o.a. kerstpakketten, personeelsuitjes) beperkter wordt. De vereenvoudiging is wel, dat het totaal aantal maaltijden van alle werknemers bekend moet zijn. Dit aantal moet vermenigvuldigd worden met € 3,20. Van dit laatst berekende bedrag gaat dan weer de totale eigen bijdragen van alle werknemers af. Het saldo hiervan komt in de vrije ruimte terecht. Dit saldo mag niet negatief zijn.

Als een werknemer samen met een klant een maaltijd gebruikt in de bedrijfskantine, dan heeft deze maaltijd voor de medewerker een ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’ en is deze als gerichte vrijstelling niet belast en blijft ook deze buiten de vrije ruimte.

Andere maaltijden met een ‘meer dan bijkomstige zakelijk karakter’ zijn de maaltijden voor de werknemers tijdens koopavonden, overwerk, e.d. Ook bij een werkdag (o.a. in de horeca) van 13.00 – 23.00 uur kan de werknemer niet naar huis om te eten tussen 17.00 – 20.00 uur. Deze maaltijden zijn volledig onbelast. Hiervoor geldt geen normbedrag.

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Lees verder

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup