Belastingrente op BTW- aanslagen of BTW-teruggaven.

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel of te weinig BTW op aangifte hebt afgedragen bent u verplicht om, zodra u dit weet, een suppletieaangifte, of een bezwaarschrift in te dienen.
Het indienen van een suppletie omzetbelasting is een vrijwillige correctie. Dit wil zeggen dat u een verzoek om correctie doet voordat de inspecteur van de Belastingdienst uw boeken heeft kunnen controleren of vermoedt dat u te weinig omzetbelasting heeft afgedragen.
In deze gevallen zal u te maken krijgen met belastingrente (tot 2013 was dit heffingsrente).

Belastingrente betalen

U bent belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarover te weinig BTW is afgedragen. De rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de naheffingsaanslag.
Er wordt geen belastingrente berekend als binnen drie maanden na afloop van een jaar een suppletieaangifte wordt ingediend. De suppletieaangifte moet wel als een vrijwillige verbetering kwalificeren.

Belastingrente ontvangen

U ontvangt belastingrente als de Belastingdienst de teruggaafbeschikking niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek om teruggaaf vaststelt.De renteperiode start echter niet eerder dan na drie maanden na afloop van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. De termijn van acht weken geldt niet als de teruggaaf het gevolg is van een standpunt van de inspecteur waarop hij is teruggekomen. De renteperiode eindigt op de veertiende dag na dagtekening van de teruggaafbeschikking.
Bij rentevergoeding is er dus sprake van een “wachttijd” van drie maanden.

De belastingrente is hoger dan de heffingsrente die we kenden, de hoogte is nu afhankelijk van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten.

Momenteel bedraagt de belastingrente 3%.

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Lees verder

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup