Balansschulden BTW

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Belastingdienst de landelijke actie is gestart ‘Inning balansschulden BTW’. Ruim 20.000 ondernemers hebben toen over één of meerdere jaren alsnog suppletie-aangiften OB ingediend. Uit recente openbaar gemaakte stukken blijkt dat ondernemers met een belastingschuld van meer dan € 50.000 aan BTW altijd aan een schuldonderzoek worden onderworpen. Dit zal vooral uitgevoerd worden door middel van een boekenonderzoek. Hierbij wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar het betalingsverzuim en het niet voldoen aan de informatieverplichting. Vervolgens kunnen naar aanleiding van de bevindingen verzuim- en/of vergrijpboeten worden opgelegd. Bij balansschulden tot € 50.000 wordt in beginsel een verzuimboete van 10% opgelegd over het ten onrechte niet afgedragen bedrag aan BTW.

Belastingrente op BTW- aanslagen of BTW-teruggaven.

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel of te weinig BTW op aangifte hebt afgedragen bent u verplicht om, zodra u dit weet, een suppletieaangifte, of een bezwaarschrift in te dienen.
Het indienen van een suppletie omzetbelasting is een vrijwillige correctie. Dit wil zeggen dat u een verzoek om correctie doet voordat de inspecteur van de Belastingdienst uw boeken heeft kunnen controleren of vermoedt dat u te weinig omzetbelasting heeft afgedragen.
In deze gevallen zal u te maken krijgen met belastingrente (tot 2013 was dit heffingsrente).

Belastingrente betalen

U bent belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarover te weinig BTW is afgedragen. De rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de naheffingsaanslag.
Er wordt geen belastingrente berekend als binnen drie maanden na afloop van een jaar een suppletieaangifte wordt ingediend. De suppletieaangifte moet wel als een vrijwillige verbetering kwalificeren.

Belastingrente ontvangen

U ontvangt belastingrente als de Belastingdienst de teruggaafbeschikking niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek om teruggaaf vaststelt.De renteperiode start echter niet eerder dan na drie maanden na afloop van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. De termijn van acht weken geldt niet als de teruggaaf het gevolg is van een standpunt van de inspecteur waarop hij is teruggekomen. De renteperiode eindigt op de veertiende dag na dagtekening van de teruggaafbeschikking.
Bij rentevergoeding is er dus sprake van een “wachttijd” van drie maanden.

De belastingrente is hoger dan de heffingsrente die we kenden, de hoogte is nu afhankelijk van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten.

Momenteel bedraagt de belastingrente 3%.

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar Lees verder

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup