Online administratie/boekhouding

Steeds meer opdrachtgevers hebben tegenwoordig hun administratie online. Zo kunnen ze altijd hun financiën online bekijken of bijwerken. Wij zorgen voor alle updates en onderhoud. Daarnaast voeren we dagelijks een back-up uit.

Posted in: Kleine beslissingen2

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 Lees verder

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup