Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22-02-2018 | De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt voorgesteld om bij de aanvraag voor een uitkering beter te kijken ... lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22-02-2018 | De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van de beloning van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100 personen uitgebreid. Het ... lees meer

Rulings procedureel niet altijd in orde

Rulings procedureel niet altijd in orde

22-02-2018 | De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd. De procedurele fouten zijn vooral opgetreden bij de rulings die niet ... lees meer

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22-02-2018 | In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, met aanvullend vijf weken verlof zonder loon, maar met een uitkering van 70% van het loon. Het aanvullende verlof ... lees meer

Kamervragen slapende dienstverbanden

Kamervragen slapende dienstverbanden

22-02-2018 | Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte loondoorbetaling het dienstverband niet te beëindigen. Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarin enkele ... lees meer

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15-02-2018 | Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt wettelijk 70% van het vastgestelde loon en gedurende de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer geldende wettelijk ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup