Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15-04-2021 | De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020. Aanvragen hadden uiterlijk op 16 september 2020 om 17.00 uur moeten zijn ... lees meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15-04-2021 | De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de sociale partners afgesproken dat er een verplichte verzekering voor ... lees meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15-04-2021 | De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds bescheiden forfaitaire rendement van 4% en het tarief van 30%. Door de daling ... lees meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15-04-2021 | Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen worden geruild tegen vrije vergoedingen of verstrekkingen in verband ... lees meer

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15-04-2021 | De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer ten minste 1225 uren ... lees meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

08-04-2021 | De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels om zo te voorkomen ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup