Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

24-09-2020 | Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer. De laadvloer dient aan zekere afmetingen te voldoen. Een hoogteverschil in de laadvloer is toegestaan wanneer de motor of ... lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24-09-2020 | In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen. De eerste maatregel is de ... lees meer

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24-09-2020 | Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast moeten de werkgever en een zieke werknemer zich ... lees meer

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

24-09-2020 | Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie betalen voor vaste werknemers die ... lees meer

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17-09-2020 | Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige vrijstelling voor de verkrijging van een woning door een meerderjarige die ... lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17-09-2020 | Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal maatregelen voor de korte termijn genomen. De maatregelen moeten de ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup