Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Nationaal sportakkoord

Nationaal sportakkoord

19-07-2018 | De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit nationale sportakkoord houdt onder meer in dat er ruim 700 extra buurtsportcoaches komen en dat de onbelaste vrijwilligersvergoeding omhooggaat ... lees meer

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

19-07-2018 | Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast, is in de rechtspraak de foutenleer ontwikkeld. Met behulp van de foutenleer ... lees meer

Alternatieven btw-identificatienummer

Alternatieven btw-identificatienummer

19-07-2018 | De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer. Volgens de AP heeft het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer geen wettelijke grondslag. Het BSN is een ... lees meer

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

19-07-2018 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage beantwoord. De minister maakt duidelijk dat de regeling is bedoeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk ... lees meer

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

19-07-2018 | De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen. Werknemers hebben bij ontslag op initiatief van de werkgever recht op een transitievergoeding wanneer de ... lees meer

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

19-07-2018 | Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen of het verrichten van diensten. De btw-richtlijn omschrijft de levering van een goed als de overdracht of overgang van de macht ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup