Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19-09-2019 | Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; het wetsvoorstel Wet bronbelasting ... lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

Maatregelen vennootschapsbelasting

19-09-2019 | Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met ingang van 2021 gaat het hoge tarief omlaag naar 21,7%. Dat is hoger dan het eerder aangekondigde tarief van 20,5%. ... lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

Maatregelen inkomstenbelasting

19-09-2019 | Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35% en het toptarief 49,5%. De afbouw van het maximale aftrektarief gaat ... lees meer

Maatregelen loonbelasting

Maatregelen loonbelasting

19-09-2019 | Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers verstrekt. Het Belastingplan bevat vier wijzigingen in de WKR. Ten eerste wordt de vrije ruimte ... lees meer

Maatregelen omzetbelasting

Maatregelen omzetbelasting

19-09-2019 | Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde tarief ook voor digitale uitgaven. Het verlaagde btw-tarief geldt met ... lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

Bronbelasting op royalty en dividend

19-09-2019 | Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze bronbelasting zal van toepassing zijn bij een rente-of ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup