Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

 Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

09-07-2020 | Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te behalen. Voor de inkomstenbelasting wordt als ondernemer aangemerkt ... lees meer

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

09-07-2020 | Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de wet ... lees meer

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

09-07-2020 | Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet. Vereiste voor ontslag op staande voet is het bestaan van een ... lees meer

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

09-07-2020 | Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een eigen woning. De procedure betreft de betaling van rente op 4 ... lees meer

NOW-2 kan worden aangevraagd

NOW-2 kan worden aangevraagd

07-07-2020 | Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die ... lees meer

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

02-07-2020 | De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de werkelijke ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup