Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18-10-2018 | Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Niet vereist is dat de werkgever zijn gehele ... lees meer

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18-10-2018 | Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Zoals verwacht mocht worden is dat plan ingetrokken. De vrijgekomen middelen worden ... lees meer

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18-10-2018 | Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze van de partners voor een vermogensverdeling wordt gemaakt bij de aangifte, maar ... lees meer

Jachtkosten niet zakelijk

Jachtkosten niet zakelijk

11-10-2018 | Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat bepaalde uitgaven zakelijk zijn, dan komen zij niet ten laste van ... lees meer

Behandelschema Belastingplan 2019

Behandelschema Belastingplan 2019

11-10-2018 | Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden ingetrokken. Aan de Tweede Kamer is het ... lees meer

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11-10-2018 | Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het vermogen van de schenker wordt verrijkt vanuit een oogpunt van ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup