Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

16-01-2020 | De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling dat, indien aan ... lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16-01-2020 | Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden ... lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16-01-2020 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is de hoogte van de ... lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

09-01-2020 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde ... lees meer

Gebruikelijk loon 2020

Gebruikelijk loon 2020

08-01-2020 | De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. ... lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

03-01-2020 | Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%. Als het ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup