Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Nieuwe coronamaatregelen - TVL

Nieuwe coronamaatregelen - TVL

25-01-2021 | De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten. De vergoeding is verhoogd van 50-70% naar 85% bij een omzetverlies vanaf 30%. ... lees meer

Aanpassing NOW

Aanpassing NOW

25-01-2021 | De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven. De vergoeding in de NOW is verhoogd van 80 naar 85% van de loonsom. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor het ... lees meer

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

25-01-2021 | De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen. De regeling bestaat uit inkomensondersteuning en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 1 december 2020 is de periode, waarover ... lees meer

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

25-01-2021 | TOA Krediet Voor ondernemers, die met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord hun bedrijf willen doorstarten, komt een nieuwe kredietfaciliteit, het TOA-krediet. Het betreft achtergesteld vermogen dat bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. ... lees meer

Coronamaatregelen loonheffingen

Coronamaatregelen loonheffingen

25-01-2021 | Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon. Voor het jaar 2020 is een afwijking van deze regeling toegestaan als de bv door de coronacrisis te maken ... lees meer

Urencriterium 2021

Urencriterium 2021

25-01-2021 | Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer ten minste 1.225 uren en de helft van zijn arbeidstijd per kalenderjaar moet besteden aan zijn onderneming. Voor het jaar 2020 ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup