Dagelijks nieuws

Zoeken in ons nieuwsarchief:

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019 | Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met waardeverminderingen van ... lees meer

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019 | Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding om de waardedaling ... lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019 | In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terughoudend omgaan, zeker ... lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019 | De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal belastingwetten, waardoor ... lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019 | Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010 (bedrag 2019) vrij van ... lees meer

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019 | In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te belasten, bijvoorbeeld ... lees meer

Algemeen

  • online administratie
  • news
  • online-dos
  • newsleter-signup