Archives for november 2015

Rentevoordeel personeelslening wordt geschrapt

Een werknemer kan bij zijn werkgever een personeelslening aangaan ten behoeve van de eigen woning. De lening wordt dan gebruikt voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Dit komt veel voor bij bankmedewerkers maar ook bij werknemers die niet bij een bank werken. Het aardige van deze personeelslening is dat het rentepercentage lager is dan voor een willekeurige derde die de rente marktconform berekend krijgt. In de huidige werkkostenregeling wordt dit rentevoordeel niet belast. Dit rentevoordeel valt namelijk onder de zgn. nihilwaardering. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wijziging dat dit rentevoordeel per 1 januari 2016 belast wordt – als loon – bij de werknemer zelf. Het momenteel onbelaste rentevoordeel wordt dus uit de werkkostenregeling weggenomen. Indien de Eerste Kamer hiermee ook instemt, is dit voordeel vanaf volgend jaar dus belast bij de werknemer. De verwachting is dat hiermee wordt ingestemd.

Blauwe envelop verdwijnt

De Belastingdienst gaat op termijn helemaal over op elektronische communicatie. Iedere burger krijgt een eigen met DigiD beveiligde berichtenbox waarin brieven, aanslagen en beschikkingen terecht komen. Burgers kunnen veel belastingzaken eenvoudig zelf digitaal regelen.

Vanuit de Tweede Kamer en de ouderenbonden zijn zorgen geuit over hen die niet beschikken over een computer of er niet mee kunnen werken. De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de gevolgen voor kwetsbare groepen. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst de service verlenende organisaties zowel financieel als met raad en daad gaat ondersteunen. Vanaf december 2015 worden reclamespotjes uitgezonden.

De Belastingdienst opent een speciaal telefoonnummer waar alle burgers met hun vragen over de digitale communicatie terecht kunnen. Het is ook mogelijk om via DigiD iemand te machtigen om de zaken digitaal te behartigen. Voor hen die echt niet in staat zijn om hun zaken digitaal te (laten) regelen wordt een maatwerkoplossing gezocht. Uitstel van invoering wordt niet overwogen.

De digitalisering wordt geleidelijk ingevoerd. De meldingen over voortzetting van toeslagen in een volgend jaar zijn het eerst aan de beurt om digitaal te worden verstuurd.