Archives for juni 2015

Autobrief II is verschenen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II. Dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden.
De nieuwe Autobrief schetst hoe het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst.
Uiteraard is het nog maar een voorstel voor een stelsel dat robuust is en toekomstvast. Bovendien dient het op termijn een ordentelijk stelsel te zijn. Dus er kan nog alles in wijzigen. Enkele opvallende ideeën:
1. Het algemene bijtellingspercentage gaat per 2017 van 25% terug naar 22%
2. Vanaf 2019 zijn er nog twee percentages: 4% en 22%
3. Nul-emissievoertuigen blijven fiscaal gestimuleerd worden
4. Nul-emissievoertuigen hebben een bijtelling van 4% (vanaf 2016) bij een cataloguswaarde tot € 50.000. Het deel boven de € 50.000 gaat tegen 22% in de bijtelling.
5. Plug-in hybride auto’s worden minder fiscaal gestimuleerd
6. De BPM wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd

Balansschulden BTW

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de Belastingdienst de landelijke actie is gestart ‘Inning balansschulden BTW’. Ruim 20.000 ondernemers hebben toen over één of meerdere jaren alsnog suppletie-aangiften OB ingediend. Uit recente openbaar gemaakte stukken blijkt dat ondernemers met een belastingschuld van meer dan € 50.000 aan BTW altijd aan een schuldonderzoek worden onderworpen. Dit zal vooral uitgevoerd worden door middel van een boekenonderzoek. Hierbij wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar het betalingsverzuim en het niet voldoen aan de informatieverplichting. Vervolgens kunnen naar aanleiding van de bevindingen verzuim- en/of vergrijpboeten worden opgelegd. Bij balansschulden tot € 50.000 wordt in beginsel een verzuimboete van 10% opgelegd over het ten onrechte niet afgedragen bedrag aan BTW.

Is overgenomen parkeerkaartje met resterende tijd geldig?

Een automobilist die eerder bij zijn auto terug is dan de maximale tijd voor parkeren probeert zijn kaartje te verkopen tegen gereduceerde prijs of weg te geven. Recent besliste de Rechtbank Gelderland dat een overgenomen kaartje geen geldig parkeerkaartje is. Ook de minister van Binnenlandse Zaken is van oordeel dat de uitspraak van de rechter in overeenstemming is met de wet en dat hij geen aanleiding biedt om de wet- en regelgeving te veranderen. Immers het kaartje is slechts een betaalbewijs en kan niet gelijk gesteld worden met het voldoen van de verschuldigde parkeerbelasting. Juridisch wordt door de eigenaar van de auto de verschuldigde parkeerbelasting niet voldaan door andermans kaartje over te nemen of te krijgen. U kunt dus wel degelijk een parkeerboete krijgen als de parkeerwachter u betrapt.