Archives for april 2015

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Vanaf 15 april 2015 kunnen wij als uw accountant de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2014 downloaden via onze eigen professionele software. Tot nu toe kon dat alleen maar met de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde programmatuur.

De Belastingdienst stelt de gegevens alleen ter beschikking als u ons daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na aanmelding van uw aangifte door de accountant stuurt de Belastingdienst u een brief met daarin een meldcode. Als u die code aan ons doorgeeft kunnen wij de gegevens die de Belastingdienst al in uw aangifte heeft ingevuld opvragen. Wilt u ons liever geen toestemming verlenen voor deze download, dan geeft u de code niet aan ons door. Wij kunnen dan niets downloaden.

Wat blijft er van mijn personeelsfeest/-uitjes onbelast onder de Werkkostenregeling (WKR)?

De Belastingdienst heeft in maart een serie vragen en antwoorden over de toepassing van de werkkostenregeling gepubliceerd. Hiermee maakte de Belastingdienst een einde aan de – door zichzelf eerder dit jaar veroorzaakte – stroom van geruchten dat het personeelsfeest in 2015 voor een groot deel belastingvrij zou zijn. Uit de vragen en de antwoorden blijkt dat het standpunt een stuk genuanceerder en strenger is dan uit de geruchten was af te leiden. B

ij een personeelsevenement dat buiten het bedrijf wordt gehouden kijkt de Belastingdienst naar het programma. Gaat het om alleen een feest, een reis of een concertbezoek dan ontbreekt een zakelijk karakter. Alle kosten moeten tegen de factuurwaarde inclusief btw tot het loon van de werknemer worden gerekend. Denk aan consumpties, diner, lopend buffet, reiskosten en entertainment. De werkgever kan de kosten ook onderbrengen in de vrije ruimte van maximaal 1,2% van de loonsom.

Als het feestje op het bedrijf plaatsvindt, dan zijn alleen het entertainment en de verstrekte maaltijd belast. Voor elke maaltijd moet € 3,20 bij het loon van de werknemer worden geteld. De werkgever kan er ook voor kiezen om het totaalbedrag in de vrije ruimte onder te brengen. Dit geldt ook voor de kosten van entertainment.

Bij externe activiteiten die bestaan uit een combinatie van festiviteiten en zakelijke elementen zoals een studie- of een teambuildingsdag moet de werkgever volgens de Belastingdienst het totale programma verdelen in belaste en onbelaste elementen. De kosten van het zakelijke gedeelte, inclusief de reis- en verblijfkosten, zijn belastingvrij. De kosten van de ontspannende activiteiten, inclusief de verteringen, zijn belast loon. De werkgever kan deze kosten desgewenst in de vrije ruimte opnemen. Uiteraard beoordeelt de Belastingdienst de gekozen verdeling kritisch.