Archives for maart 2014

Belastingrente op BTW- aanslagen of BTW-teruggaven.

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel of te weinig BTW op aangifte hebt afgedragen bent u verplicht om, zodra u dit weet, een suppletieaangifte, of een bezwaarschrift in te dienen.
Het indienen van een suppletie omzetbelasting is een vrijwillige correctie. Dit wil zeggen dat u een verzoek om correctie doet voordat de inspecteur van de Belastingdienst uw boeken heeft kunnen controleren of vermoedt dat u te weinig omzetbelasting heeft afgedragen.
In deze gevallen zal u te maken krijgen met belastingrente (tot 2013 was dit heffingsrente).

Belastingrente betalen

U bent belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarover te weinig BTW is afgedragen. De rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de naheffingsaanslag.
Er wordt geen belastingrente berekend als binnen drie maanden na afloop van een jaar een suppletieaangifte wordt ingediend. De suppletieaangifte moet wel als een vrijwillige verbetering kwalificeren.

Belastingrente ontvangen

U ontvangt belastingrente als de Belastingdienst de teruggaafbeschikking niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek om teruggaaf vaststelt.De renteperiode start echter niet eerder dan na drie maanden na afloop van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. De termijn van acht weken geldt niet als de teruggaaf het gevolg is van een standpunt van de inspecteur waarop hij is teruggekomen. De renteperiode eindigt op de veertiende dag na dagtekening van de teruggaafbeschikking.
Bij rentevergoeding is er dus sprake van een “wachttijd” van drie maanden.

De belastingrente is hoger dan de heffingsrente die we kenden, de hoogte is nu afhankelijk van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten.

Momenteel bedraagt de belastingrente 3%.

Controle-onderwerpen aangifte IB 2013

Jaarlijks maakt de Belastingdienst vooraf kenbaar wat de “speerpunten” zullen zijn bij het beoordelen van de ingediende aangiften inkomstenbelasting .

Bij de beoordeling van de aangiften IB 2013 krijgen met name de volgende aftrekposten verhoogde aandacht:

  • Hypotheekverhoging
  • Zorgkosten zoals dieetkosten en medicijnen
  • Giften
  • Persoonsgebonden budget
  • Gastouders
  • Vermogen in het buitenland   

Indien u één of meer van deze aftrekposten in uw aangifte toepast, kan het zijn dat u indertijd een vragenbrief ontvangt. Vanzelfsprekend kunt u altijd bij onze fiscale medewerkers terecht met vragen.

Minister Dijsselbloem wil belastingstelsel herzien

Minister van Financiën Dijsselbloem vindt het tijd voor een herziening van het belastingstelsel. Daarbij zouden de lasten op arbeid omlaag kunnen om de werkgelegenheid te stimuleren.

Dijsselbloem kwam met zijn pleidooi voor een herzien belastingstelsel tijdens politiek café Piment in Doetinchem. Als arbeid minder belast wordt, moet er op andere terreinen geld binnengehaald worden. Dijsselbloem denkt daarbij aan heffingen op milieugebied en op vermogen.

De minister wees erop dat de vorige herziening van de belastingen alweer een tijd geleden is. Vorig jaar zinspeelde hij ook al op fiscale aanpassingen in een eerste reactie op het rapport van de commissie-Dijkhuizen over eenvoudiger belastingen. Het kabinet moet nog reageren op dit rapport, maar op zijn ministerie wordt al nagedacht over herziening van de belastingen, zei Dijsselbloem.

D66-leider Alexander Pechtold wil dinsdag in de Tweede Kamer opheldering van de minister van Financiën. Bij nieuwe onderhandelingen met het kabinet over de begroting van 2015 wil D66 de inkomstenbelasting met 1 miljard euro verlagen. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum noemde het op Twitter “onbehoorlijk” dat Financiën nog moet reageren op de commissie-Dijkhuizen, maar nu al met deze “luchtballon” komt. “De grote vraag is natuurlijk: is het echt lastenverlichting of vooral verschuiving c.q. verdere nivellering.”