Archives for februari 2014

Dividenduitkering 2014 lager belast

Bent u (groot-)aandeelhouder in een besloten vennootschap (BV)? Dan kan het lonen om in 2014 een dividenduitkering te doen.

Over een dividenduitkering tot maximaal € 250.000 betaalt u dit jaar  22% inkomstenbelasting. Normaal is het tarief 25%. U kunt dus een voordeel behalen van maximaal € 7.500. Bent u gehuwd of hebt u een fiscaal partner, dan kunt u het voordeel verdubbelen tot € 15.000 door een dividend van € 500.000 uit te keren en daarvan  € 250.000 toe te rekenen aan uw partner.

Voordat een dividenduitkering kan worden gedaan, moet worden onderzocht of de BV over voldoende middelen beschikt om een uitkering te kunnen doen. Als in de BV een pensioenverplichting is opgenomen, dan moet ook worden bekeken of de BV nadat dividend is uitgekeerd nog in staat is om het toegezegde pensioen uit te keren. Is dat niet het geval, dan is het onverstandig om toch een uitkering te doen. U loopt dan het risico dat u ineens belasting moet betalen over de gehele waarde van het pensioen. Het tarief kan daarbij, doordat revisierente wordt berekend, oplopen tot 72%!
Als is gebleken dat een dividenduitkering zonder problemen kan plaatsvinden, moet de vergadering van aandeelhouders het besluit daartoe nemen en moet de BV op moment van uitkering aangifte dividendbelasting doen.