Archives for oktober 2013

Eigenwoninglening zelf geregeld? Informeer de Belastingdienst

Nieuwsbericht 17 oktober 2013

 

Eigenwoninglening zelf geregeld? Informeer de Belastingdienst

Als u een lening voor uw eigen woning bij uw eigen BV of bij bijvoorbeeld een familielid hebt afgesloten bent u verplicht hiervan melding te doen aan de Belastingdienst.
Deze verplichting geldt voor leningen die zijn afgesloten na  1 januari 2013 en waarvoor u de rente in aftrek wilt brengen. Voor een na deze datum afgesloten hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal door middel van annuiteiten volledig wordt afgelost.

De Belastingdienst wil kunnen controleren of de lening voor de eigen woning die u heeft afgesloten bij een familielid of de eigen BV wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden.
De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier op haar website beschikbaar gesteld:  de “Opgaaf lening eigen woning”.

Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat u de lening al voor 1 januari 2013 heeft afgesloten of bij oversluiting van een oude hypotheek, dan is een melding niet nodig.

Sluit u dit jaar een (hypothecaire) lening af bij een familielid of uw eigen BV dan moet het formulier worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014. Hou hier rekening mee als u uitstel heeft voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
Een wijziging van de lening moet binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond, worden doorgegeven.