Archives for augustus 2013

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Nieuwsbericht 28 augustus 2013

 

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Als u aan personeel een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U legt uw verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij uw loonadministratie.
 • U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door ons moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie.
  U kunt toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:

  • de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij(en) bent overeengekomen
  • de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
  • gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
  • Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld:
  • een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
  • verhaal op uw werknemer van de nageheven loonheffingen
  • ontslag

 

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die u aan uw werknemer ter beschikking stelt.

Deze nieuwe voorbeeldafspraak kan worden gedownload van de site van de Belastingdienst, of u kunt deze opvragen bij t.glas@hoenderdos.nl.

 

LET OP: deze voorbeeldovereenkomst ziet niet op gevallen waarin een “Verklaring geen privégebruik auto” is afgegeven

Verzoek teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-landen: vóór 1 oktober 2013

Nieuwsbericht 26 augustus 2013

Verzoek teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-landen: vóór 1 oktober 2013
Als u als ondernemer belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht, kunt u de aan u in rekening gebrachte BTW in uw aangifte als voorbelasting in aftrek brengen.
Dit geldt echter alleen voor de Nederlandse B TW die aan u in rekening is gebracht.

Als aan u BTW uit een andere EU-lidstaat in rekening is gebracht, kan deze BTW niet in de reguliere aangifte worden teruggevraagd.
Er dient een apart verzoek te worden ingediend. U kunt dit doen via de portal van de Nederlandse Belastingdienst. U hebt hiervoor inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/aanvraag_inlog_eubtw/).
Let op, dit zijn niet dezelfde inloggegevens als die voor het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.

Het verzoek om teruggaaf van buitenlandse BTW over 2012 dient vóór 1 oktober 2013 te zijn ingediend. De Belastingdienst zend de verzoeken door naar de betreffende EU-lidstaat. Als het verzoek niet tijdig wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid dat het niet in behandeling wordt genomen door het betreffende EU-land.

Vanzelfsprekend kunnen wij het verzoek ook voor u doen, stuur u dan even een mailtje naar t.glas@hoenderdos.nl. Ook voor ander belastingadvies helpen wij u graag vanuit ons kantoor in Zaandam.

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet Lees verder

Algemeen

 • online administratie
 • news
 • online-dos
 • newsleter-signup