Archives for augustus 2013

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Nieuwsbericht 28 augustus 2013

 

Nieuwe modelovereenkomst Verbod Privégebruik Bestelauto

Als u aan personeel een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U legt uw verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij uw loonadministratie.
 • U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door ons moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie.
  U kunt toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:

  • de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij(en) bent overeengekomen
  • de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
  • gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
  • Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld:
  • een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
  • verhaal op uw werknemer van de nageheven loonheffingen
  • ontslag

 

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die u aan uw werknemer ter beschikking stelt.

Deze nieuwe voorbeeldafspraak kan worden gedownload van de site van de Belastingdienst, of u kunt deze opvragen bij t.glas@hoenderdos.nl.

 

LET OP: deze voorbeeldovereenkomst ziet niet op gevallen waarin een “Verklaring geen privégebruik auto” is afgegeven

Verzoek teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-landen: vóór 1 oktober 2013

Nieuwsbericht 26 augustus 2013

Verzoek teruggaaf omzetbelasting uit andere EU-landen: vóór 1 oktober 2013
Als u als ondernemer belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht, kunt u de aan u in rekening gebrachte BTW in uw aangifte als voorbelasting in aftrek brengen.
Dit geldt echter alleen voor de Nederlandse B TW die aan u in rekening is gebracht.

Als aan u BTW uit een andere EU-lidstaat in rekening is gebracht, kan deze BTW niet in de reguliere aangifte worden teruggevraagd.
Er dient een apart verzoek te worden ingediend. U kunt dit doen via de portal van de Nederlandse Belastingdienst. U hebt hiervoor inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/aanvraag_inlog_eubtw/).
Let op, dit zijn niet dezelfde inloggegevens als die voor het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.

Het verzoek om teruggaaf van buitenlandse BTW over 2012 dient vóór 1 oktober 2013 te zijn ingediend. De Belastingdienst zend de verzoeken door naar de betreffende EU-lidstaat. Als het verzoek niet tijdig wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid dat het niet in behandeling wordt genomen door het betreffende EU-land.

Vanzelfsprekend kunnen wij het verzoek ook voor u doen, stuur u dan even een mailtje naar t.glas@hoenderdos.nl. Ook voor ander belastingadvies helpen wij u graag vanuit ons kantoor in Zaandam.